پذیرش و جواب دهی

پذیرش و جوابدهی

بخش پذیرش و جوابدهی تحت نظارت مستقیم مسئول فنی می باشد و کنترل کیفی مربوط به بخش های آزمایشگاه به وسیله آزمون های نرم افزار آزمایشگاه صورت می گیرد.
پذيرش صحيح درخواست آزمايشات به صورتی می باشد كه از نظر نوع، تعداد، هزينه، تاريخ جوابدهی و موارد قانونی خللی در آن نبوده و بيمار به شيوه ای صحيح آگاهی لازم را برای دادن نمونه ای مناسب به دست آورد.
سرعت، دقت و صحت در پذیرش به طور کامل توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده پذیرش صورت می گیرد و رعایت شأن مراجعین محترم با رفتار پسندیده از بدو ورود تا هنگام خروج از آزمایشگاه به طور کامل رعایت می شود. رعایت کامل بهداشت و نظافت محیط و ایجاد فضایی مطلوب نیز برای زمان انتظار آنطور که شایسته ی مراجعین محترم می باشد تامین شده است.
جوابدهی آزمایشات انجام شده به چند روش انجام می پذیرد تا هر مراجعه کننده محترم مناسب ترین آنها را طبق شرایطش برگزیند روش ها عبارتند از:

  • روش حضوری: در ساعات کاری مشخص شده می توانید مراجعه بفرمایید.
  • روش آنلاین: با مراجعه به سایت و بخش جوابدهی آنلاین می توانید برای دریافت جواب اقدام نمایید.
  • روش ارسال پیامک که از طریق آن می توانید از آماده بودن جواب آزمایش خود مطلع شوید.