سرولوژی

سرولوژی

آزمایش‌های سرولوژی به منظور تشخیص و اندازه گیری میزان آنتی بادی ها در نتیجه ی وجود ذرات باکتری یا ویروس در بدن انجام می شوند. زمانی که فرد در معرض باکتری یا ویروس قرار می گیرد، سیستم ایمنی آنتی بادی های خاصی علیه این ارگانیسم ها ایجاد می نماید. تعیین میزان این آنتی بادی ها (تیتر آنتی بادی) پزشک را در تشخیص زمان ابتلای فرد به بیماری یاری می دهد.
مثلاً به‌جای جستجوی ویروس ایدز، باید سطح پادتن موجود علیه ویروس ایدز را در بدن سنجید. بالا بودن سطوح پادتن در خون نشانه مواجهه فرد با ویروس ایدز است.
در واقع بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی، جداکردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است. ولی در اغلب موارد این امر به دلایل مختلف با مشکل مواجه خواهد شد که بهترین کار در این موارد جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است.
اهمیت آزمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی که در تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می‏ گیرد است. بنابراین پزشک می‏ تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد.
روش‌های انجام آزمایش‌های سرم‌شناسی عبارتند از: تست الیزا، آگلوتینه شدن، پرسیپیتاسیون، تست فیکاسیون کمپلمان و فلورسانت آنتی‌بادی.
آزمایشات این بخش به صورت روزانه انجام می شود و کنترل های کیفی انجام شده نیز نشان دهنده صحت این آزمایش ها می باشد که تحت نظر مسئول فنی انجام می شوند.

سرولوژی