هماتولوژی(خون شناسی)

هماتولوژی(خون شناسی)

هماتولوژی به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد بنابراین می توان گفت هماتولوژی بررسی اختلالات خون و لنف است. این علم مقدار، ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش‌سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند.
هماتولوژیست پزشک متخصص در تحقیقات، تشخیص، معالجه و جلوگیری از اختلالات خونی و اختلالات سیستم لنفاوی (غدد لنفاوی و عروق) است. متخصصان خون، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کاملی هستند که در زمینه بیماری های خون و اجزای خون تخصص دارند. این موارد شامل سلول های خون و مغز استخوان است. آزمایش های خون شناسی می توانند به تشخیص کم خونی، عفونت، هموفیلی، اختلالات لخته شدن خون و لوسمی کمک کنند.
در این بخش، نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید، قرمز، همچنین میزان پلاکت ها و نیز شمارش بیش از حد گلبول های سفید برای تشخیص بیماری کم خونی یا آنمی و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار انجام می گردد و بررسی میکروسکوپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرد.
تمامی آزمایشات مربوط به این بخش توسط دستگاه های کاملا اتوماتیک انجام می شود که تحت نظارت مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.

دستگاه سل كانتر فول ديف ميندرى وسيسمكس KX21N