طرف قرارداد

طرف قرارداد

بيمه اوليه

تأمين اجتماعی

خدمات درمانی

نيروهای مسلح

بانك تجارت

بانك توسعه صادرات

بانك رفاه كارگران

بانك سپه

بانك صادرات

بانك صنعت و معدن

بانك كشاورزی

بانك مركزی

بانك ملت

بانك ملی

بیمه البرز و کارکنان بیمه البرز /نفتکش و مهاب قدس

بيمه سينا

شرکتهای طرف قرارداد

شرکت شهر سالم (شهرداری) شامل شاغل، بازنشسته و ایثارگر

کانون سردفتران

شرکت نفت فلات قاره

صندوق رفاه کیش

بهداشت درمان صنعت تهران (شاغل )

شرکت ملی نفت ایران (بازنشسته)

 

بيمه تكميلی

بانك رفاه كارگران

مجلس شورای اسلامی